گزارش تصویری


بازدید هیئت اقتصادی فرانسه از مزرعه نمونه آستان قدس رضوی

1394/7/2

توضیحات : هیئت 12 نفره اقتصادی فرانسه به همراه نمایندگان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی از موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه بازدید کردند.

نظر شما