چشم انداز


مؤسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه از تمام منابع مالی و انسانی خود در جهت ارتقاء بهره وری منابع تولید و بخصوص منابع آب و بالا بردن ارزش افزوده آب استفاده خواهد نمود . هدف اصلی مؤسسه در این بخش رساندن ارزش افزوده آب به بیش از میانگین جهانی آن در پایان برنامه سوم می باشد . این مؤسسه با بهره برداری از تکنولوژی های نوین و ادوات و ماشین آلات جدید و به روز دنیا محصولاتی با راندمان اقتصادی و تولیدی بالاتر نسبت به میانگین سطح استان تولید خواهد نمود .